Rapport om samfundsansvar

Ningbo Aikelip Electric Co., Ltd.

 

Corporate WeChat screenshot_16676237479568

 

Rapport om samfundsansvar

 

 

 

 

toO229måne

 

Indholdsfortegnelse

 

Del 1 Forord til rapporten

Del 2: Rapportens tekst

3. Konklusion

Del 1 Forord til rapporten

1. Rapportudarbejdelsesspecifikationer

(en)Indberetningsomfang

(to)Udtalelse om objektivitet af rapportens indhold

2. Tale

3. Virksomhedsprofil

Del 2: Rapportens tekst

1. Overblik over drift og udvikling

(en)Forretningsforhold i det forløbne år

(to)fremtidig udviklingsplan

2. Praksis for socialt ansvar

(en)virksomhedsledelsessystem

(to)Beskyttelse af medarbejdernes rettigheder og interesser

(tre)Beskyttelse af kunders, leverandørers og andre relevante parters rettigheder og interesser

(Fire)Miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling

(fem)PR og social velfærd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 Forord til rapporten

1. Rapportudarbejdelsesspecifikationer

"Rapporten om socialt ansvar" gennemgår koncepter, systemer, foranstaltninger og resultater i praksis med social ansvarlighed. Med hensyn til oplysningsindholdet i denne rapport er beskrivelsen som følger:

(en)Indberetningsomfang

Rapporterende organisations omfang:

Tidsinterval for rapportering: Virksomhedens start til2022År9måne

Rapportudgivelsescyklus: årlig udgivelse

Rapportfrigivelsesformular og fortolkning Denne rapport udgives i elektronisk form For at få den elektroniske version af rapporten, følg venligstFirmaets officielle hjemmeside.

Kontaktoplysninger for at besvare spørgsmål om rapporten og dens indhold:

kontakt adresse:Zhongxing East Road, Xikou Town, Fenghua District, Ningbo City, Zhejiang-provinsen99Nummer

(to)Udtalelse om objektivitet af rapportens indhold

Denne rapport er udelukkende baseret på den faktiske situation for virksomhedens produktion og drift. Indholdet er objektivt og retfærdigt, og det udgives regelmæssigt for at acceptere tilsyn og vejledning fra samfundet.

 

2. Tale

I de seneste to år er den internationale økonomi på grund af epidemiens påvirkning faldet, råvarepriserne er fortsat med at stige, og markedet har stået over for store udfordringer.Over for de muligheder og udfordringer, som det makroøkonomiske og politiske miljø medfører, vil virksomheden fortsætte med at tage værdiskabelse og bidrag til samfundet som sin mission og aktivt udviklehårklipperbusiness, og stræber efter at bruge produkter af høj kvalitet og førsteklasses tjenester til at lavehårklipperStærkere, bedre produktkvalitet og mere tilfredse kunder.

Virksomheden har altid lagt stor vægt på arbejdet med samfundsansvar. Som et vigtigt led i virksomhedens overordnede strategiske system fortsætter vi med at fremme den langsigtede mekanisme for virksomhedernes sociale ansvar og gradvist fremme strategien for bæredygtig udvikling i alle forretningsforbindelser.

rundt omhårklipper Kerneforretning, insister på produktinnovation og forbedring af ledelsen. Virksomheden forstår virksomheders og produkters livscyklus og fremmer løbende den bæredygtige udviklingsstrategi for produkter, tjenester og talenter.

Med hensyn til bæredygtig udvikling af produkter og tjenester betragter vi produktkvalitet og miljøbeskyttelse som nøglerne til at sikre en bæredygtig udvikling af virksomheden og endda samfundet som helhed. Kvalitet og sikkerhed er de ikke-omsættelige mål, som virksomheder forfølger. Fra nyt produktdesign, indkøb af råvarer, produktfremstilling til salg fortsætter virksomheden med at forbedre teknologi og produktionsprocesser for at give alle sikrere produkter og tjenester af højere kvalitet.For at standardisere og forbedre kvalitetsstyringssystemet har virksomheden udarbejdet "Quality, Environment, Occupational Health and Safety Management Manual", som fokuserer på kvalitet./miljø/Arbejdsmiljøledelsessystemet, ledelsesansvar, ressourcestyring, produktrealisering, testanalyse og -forbedring og andre aspekter etablerer programmatiske krav til virksomhedens kvalitetssystem.

virksomhedtil Vi har opnået gode resultater ved yderligere at reducere forurenende emissioner, optimere energiressourceudnyttelseseffektiviteten, forbedre processikkerhedsstyringskapaciteten og styrke uddannelse og overvågning af arbejdsmiljø. Samtidig fremmer vi aktivt miljøbeskyttelsespolitikker, kontrollerer strengt tre affald og implementerer ren produktion. Samtidig opnås energibesparelse og emissionsreduktion gennem teknologiske fremskridt, procesforbedringer og produktionskapacitetslayoutregulering.

Overtag strengt regler for leverandørstyring, leverandørvurderingsmetoder osv., og kontroller strengt leverandørernes kvalifikationer, produktion og kvalitet.Produktionsstedet, procesteknologiniveau, kvalitetssikringssystem osv. bliver videnskabeligt gennemgået og styret på forskellige niveauer for at sikre produktkvalitet og sikkerhed fra kilden.

Med hensyn til bæredygtig udvikling af talenter er vi forpligtet til løbende at forbedre det menneskeorienterede menneskelige ressourcesystem og fokusere på eksisterende medarbejderes karriereudvikling., Dyrk aktivt reservetalenter. Samtidig reserverer vi fremragende talenter til virksomheds- og social udvikling gennem donationer til sociale velfærdsuddannelser, økonomiske donationer, ansættelsespraksis mv.

I de seneste år har vi gjort kontinuerlige fremskridt inden for virksomhedsledelse, økonomi, miljø, sundhed og sikkerhed, produkter og tjenester, medarbejdere og samfundet og aktivt påtaget os vores ansvar som virksomhedsborger. I det nye år vil vi fortsat aktivt varetage vores sociale ansvar gennem praksis og stræbe efter at opnå en omfattende koordinering mellem virksomheden, samfundet og miljøet.

 

3. Virksomhedsprofil

Ningbo Aikelip Electrical Appliance Co., Ltd. er en virksomhed, der startede fra1998 år, beliggende i Ningbo, Zhejiang, Kinas produktionshovedstad. En produktionsvirksomhed med fokus på forskning og udvikling og fremstilling af hårklippere, kæledyrsklippere og barbermaskiner med missionen om at designe og udvikle produkter af høj kvalitet.Virksomhedens avancerede professionelle ledelse og produkter af høj kvalitet er blevet bedømt som en national højteknologisk virksomhed.ISO9001,14001,45001 Certificering.Virksomhedens egne mærker af iClip og Baorun sælges i ind- og udland og bruges også af store indenlandske og udenlandske mærker.ODM, OEM, godt modtaget af indenlandske og udenlandske kunder.

Respekt for virksomheder Med virksomhedens ånd af "pragmatisme, hårdt arbejde og ansvar", og med forretningsfilosofien om integritet, win-win og banebrydende, overholder vi altid princippet om at behandle kunder med integritet, stræber efter ekspertise til at udvikle og fremstille høj kvalitet produkter og gensidig fordel med vores kunder. Vi vil fortsætte med at arbejde hårdt for at skabe glans sammen. Indenlandske og udenlandske handlende er velkomne til at besøge og diskutere samarbejdsprojekter.

Del 2: Rapportens tekst

1. Overblik over drift og udvikling

(en)Forretningsforhold i det forløbne år

I det forløbne år, med den fælles indsats fra alle ansatte i virksomheden, har virksomheden fornyet sig for at overvinde vanskeligheder og overvinde vanskeligheder sammen i lyset af alvorlige ydre miljø Vigtigste økonomiske indikatorer som produktion og salg, salgsindtægter og overskud været stabil, og det økonomiske aggregat er vokset støt, hvilket med succes har fuldført virksomhedens årlige arbejdsindikatorer.

(to)fremtidig udviklingsplan

Selskabet har fastlagt sin strategiske plan for de næste fem år som"vækststrategi" , med kvalitetsstyring som centrum, teknologisk innovation som grundlag, markedsefterspørgsel som guide, talenttræning som støtte og ledelsesinnovation som drivkraft, vil vi yderligere udvide markedsandelen og opbygge indenlandsk brandbevidsthed med fokus på både produkt kvalitet og mærke. Tilpas dig ændringer i markedsmiljøet og juster løbende virksomhedens forretningsretning og mål.

2. Praksis for socialt ansvar

(en)virksomhedsledelsessystem

Virksomheden kombinerer organisk corporate governance med produktions- og driftsarbejde. Overhold strengt kravene i selskabsloven og relevante nationale love, regler og regler, etablere et moderne virksomhedssystem, forbedre virksomhedsledelsesstrukturen og standardisere virksomhedens drift. Virksomheden har bygget en flad organisationsstruktur til rimeligt at reducere ledelsesniveauer, forkorte vertikal kommunikationsafstand og forbedre arbejdseffektiviteten. Hver afdeling er en intern kunde og serviceudbyder i andre afdelinger, og de to-vejs jobansvar er forbundne, hvilket fremmer kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere i de øvre og nedre processer og maksimerer organisationens operationelle effektivitet.

 

Virksomhedens organisationsdiagram:

 Billede 1

 

I henhold til virksomhedens udviklingsbehov formulere hver afdelings ansvar, samt deres jobbeskrivelser og beføjelser. Udvikle en jobbeskrivelse.

For bedre at kunne lytte til og adoptere forskellige meninger og forslag fra medarbejdere og kunder, er det befordrende for at opnå effektiv kommunikation og deling af kompetencer mellem forskellige afdelinger, stillinger og regioner. Virksomheden har designet et målrettet arbejdssystem og designet målrettede afdelinger til forskellige former for informationskommunikation og feedback, der tydeliggør deres ansvar.

Afdelinger på alle niveauer i virksomheden arbejder sammen om at sikre kvaliteten af ​​virksomhedens produkter og ydelser i overensstemmelse med klare jobbeskrivelser og beføjelser.

(to)Beskyttelse af medarbejdernes rettigheder og interesser

SelskabMens vi forfølger sin egen udvikling, har vi altid de medarbejdere, der har bidraget til virksomheden, for øje. Virksomhedens ledere bekymrer sig om medarbejdernes behov og formidler effektivt virksomhedens omsorg og omsorg for medarbejderne til hver enkelt medarbejder, så alle medarbejdere kan dele. resultater af virksomhedens udvikling.

1, Skab et menneskeorienteret og sundt, sikkert og behageligt arbejdsmiljø

(1) For at beskytte medarbejdernes livssikkerhed og arbejdsmiljø har virksomheden nedsat et produktionssikkerhedsudvalg. Produktionssikkerhedsudvalget styrker alle medarbejderes sikkerhedsbevidsthed og reducerer ulykkesfrekvensen gennem sikkerhedsuddannelse og sikkerhedskonkurrencer. Virksomheden implementerer samvittighedsfuldt "Labor Law", "Safety Production Law" og "Coccupational Disease Prevention and Control Law", vedtager særlig beskyttelse for farlige positioner og sørger for nødvendige arbejdsbeskyttelsesforsyninger såsom masker og ørepropper.

(2)For at standardisere miljøet på stedet gennemfører virksomheden løbende inspektioner af værksteder og kontorarealer5S Udfør sikkerhedsinspektioner og ret omgående eksisterende miljøsikkerhedsrisici. Virksomhedens personale- og administrative afdeling vil opfordre medarbejderne til direkte at rapportere deres mening om kontorer, værksteder og offentlige områder gennem interne møder, dokumenter og den daglige leders postkasse og indsende forslag til forbedringer. Partiafdelingen organiserer løbende partimedlemmer til at udføre almindelig rengøring i hele virksomheden.Fej støvet væk, fej disen væk, fej bakterierne og bekymringerne væk, forbedre effektivtSelskabhygiejnisk miljø tilSelskabAlle medarbejdere har skabt en ren og harmonisk arbejdsatmosfære, samtidig med at de har bidraget til at øge bevidstheden om miljøsanering og medvirke til at forebygge og kontrollere epidemier.

(3) De faktorer, der har størst indflydelse på medarbejdernes sundhed i arbejdsmiljøet på virksomhedens værksted, er støv, støj og høj temperatur. For støv installerer virksomheden vakuumanordninger og udstødningsgasgenvindingsanordninger i overensstemmelse med miljøkonsekvensvurderinger og acceptkrav for at beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Med hensyn til støj implementerer virksomheden strengt et tre-niveau vedligeholdelsessystem for udstyr for at sikre, at udstyret altid er under kontrol. I overensstemmelse med bestemmelserne i "Infrastrukturstyringsprocedurerne" udfører virksomheden standardiseret vedligeholdelse og styring af støjsvagt udstyr, og træffer lydisolering og støjreducerende foranstaltninger for at sikre, at støj når standarden. Ved høje temperaturer,SelskabAt bekymre sig om medarbejdere er altid relateret til deres helbred"Reager på behov" , uddeler virksomheden højtemperaturtilskud, hedeslagsforebyggende produkter og kosttilskud til frontlinjemedarbejdere hvert år i højtemperatursæsonen om sommeren. Om sommeren udstyrer virksomheden værkstedsansatte med medicin til at køle varmen ned og sender dem sommerlindrende mineralvand, forfriskende mungbønnesuppe og søde og lækre store vandmeloner.Selskabi stand til at sætte sig i andres stedSelskabAf hensyn til medarbejderne, ladSelskabMedarbejderne føler sig passet på.

 Billede 2 Billede 3

 

 

2, Beskytte medarbejdernes rettigheder og interesser, værne om medarbejderne og løse praktiske problemer og vanskeligheder i medarbejdernes arbejde og liv..Kontraktunderskrivelsestakst for forskellige typer medarbejdere i virksomheden100 %, Håndhævelse af kontrakter100 %, skal overarbejde implementeres i overensstemmelse med nationale love og regler,"Fem forsikringer og en fond"Udbetalinger sker i fuld overensstemmelse med lovbestemmelser. Virksomheden har udarbejdet et lønfordelingssystem baseret på jobpræstationslønsystemet i overensstemmelse med de relevante krav i nationale arbejdslove og -regler, og betaler medarbejdernes løn fuldt ud og rettidigt. medarbejdernes løn svarer til virksomhedens driftsresultater.

I årenes løb,Selskab Med hensyn til medarbejderledelse har vi altid holdt fast i den menneskeorienterede tilgang, hvor vi har lagt stor vægt på medarbejderpleje, omsorg for medarbejderne og beskyttelse af medarbejdernes helbred , fuldt og effektivt at beskytte medarbejdernes helbredsrettigheder og interesser.ved2021Tag den årlige fysiske undersøgelse som et eksempel Fordi der er mange ansatte,SelskabVi har på forhånd lavet tilstrækkelige forberedelser og ordninger herfor, og fysiske undersøgelser udføres i batches, herunder medicinske og kirurgiske undersøgelser, blodrutine, elektrokardiogram,BMere end ti inspektionsgenstande.SelskabhåberSelskabFamiliemedlemmer, glem ikke livet på arbejdet. Du skal være mere opmærksom på dit eget helbred, bevidst udvikle gode levevaner, spise ordentligt, træne flittigt og have en afbalanceret mentalitet hver dag engagere sig i arbejde og liv.

Seniorledere lytter til medarbejdernes stemmer rettidigt, forstår effektiviteten af ​​medarbejderstøtte og beskyttelsesforanstaltninger og løser yderligere praktiske problemer og vanskeligheder i medarbejdernes arbejde og liv for navngivne medarbejderklager ledelseskanal. Uanset om det er forslag eller meninger, gives der detaljeret feedback til personalet på alle niveauer for at lade medarbejderne vide, at virksomheden er opmærksom på medarbejdernes ideer, og at virksomheden værdsætter medarbejdernes ideer.

Virksomheden har bestået en række"Send varme" Aktiviteterne sender omsorg fra virksomheden til hver enkelt medarbejder og bliver et vigtigt bindeled mellem kadrer og masserne og en omsorgsfuld og hjertevarm person for alle medarbejdere.Virksomheden spiller fuldt ud sin omsorgsrolle og legemliggør omsorg i alle detaljer, såsom at organisere kondolencer til trængende familier, syge medarbejdere og deres familier, organisere donationer eller yde tilskud til nød for at hjælpe alvorligt syge medarbejdere med at overkomme vanskeligheder..

Derudover vil virksomhedens ledere på den første arbejdsdag efter forårsfesten hvert år give hver medarbejder en rød kuvert til at åbne døren til forårsfesten, der vil blive refunderet i højtemperatursæsoner, en køleaktivitet vil blive afholdt for frontlinjemedarbejdere, og der vil blive givet forskellige forsyninger til forebyggelse af hedeslag;Organisere firmablod;

Virksomheden går aktivt ind for"menneske orienteret" Med udgangspunkt i ledelsesfilosofien, mens den identificerer behovene hos mennesker i forskellige jobkategorier, lægger den også særlig vægt på særlige grupper blandt disse grupper, såsom opmærksomhed på arbejdsmiljø, arbejdstid, arbejdsintensitet, langsigtet karriereudvikling, fair muligheder og andre faktorer for kvindelige medarbejdere.I lyset af det stigende antal80tilbage,90 Der lægges mere vægt på den sidstnævnte gruppes egenskaber. Samtidig har virksomheden formuleret forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at imødekomme medarbejdernes behov på forskellige niveauer, og yder målrettet og personlig omfattende støtte til medarbejderne og opbygger virksomheden til en reel vækstplatform. Virksomheden gennemfører aktivt medarbejdertilfredshedsundersøgelser, indhenter medarbejdernes behov og forventninger fra tid til anden og opfylder aktivt disse behov og forventninger. Medarbejdertilfredsheden er meget høj.

 Billede 4

3, Hjælp medarbejderne med at etablere karriereudviklingsplaner og glatte forfremmelseskanaler

For at gøre det muligt for medarbejdere med forskellige evner, kvaliteter og karriereinteresser at finde en forfremmelsesvej, der passer dem, har virksomheden afklaret forfremmelsesevaluering og ledelsesmetoder for forskellige karakterer for at give medarbejderne"Vandret","portræt" Den sideløbende dobbeltsporede karriereudviklingskanal giver fuldt ud medarbejderne muligheder for kontinuerlig avancement.Medarbejderne kan vælge efter deres faktiske situation"Vertikal udvikling, horisontal udvikling, omfattende udvikling"Måder at udvikle din karriere på.

For at øge medarbejdernes bevidsthed om karriereplanlægning har virksomhedens personale- og administrationsafdeling specielt udviklet et karriereplanlægningssystem. Efter medarbejderens prøvetid gennemfører virksomheden en undersøgelse af medarbejderens personlige styrker, kompetencevurdering og karriereorientering for at hjælpe medarbejderne til at forstå sig selv. Såsom undersøgelse af medarbejderes karriereinteresser, kvalifikationer, kompetencer, personlige baggrund mv., opstilling af fremtidige karrieremål, formulering af udviklingsplaner mv. Samtidig implementerer personalespecialisten regelmæssig sporing og styring af medarbejdernes karrieremål, superviserer medarbejderne til at udvikle sig i retning af karrieremål og opnår i sidste ende karrieremål.

Medarbejderkarriereudviklingskanalmodel

Billede 5

 

På baggrund af at give medarbejderne karriereudviklingsvejledning opbygger virksomheden også aktivt en række forskellige lærings- og vækstplatforme, såsom tre-niveau uddannelse på virksomhedsniveau, medarbejderjobskift, reservetalenttræningsplaner mv., og samarbejder med godt - kendte uddannelsesinstitutioner til at levere kvalitet, sikkerhed, personlige evner og andre aspekter af uddannelse er leveret for at hjælpe medarbejderne med at opnå karriereudvikling, og et erhvervsuddannelsessystem med en god cyklus af før-ansættelsestræning, udvikling efter ansættelse og forbedring af uddannelse er blevet oprindeligt dannet, fremme den hurtige og stabile udvikling af medarbejdernes karriere.

Virksomheden overholder altid"Teori kombineret med praksis"Driftstilstanden omfatter teoretisk læring, workshops, rotationspraktik og andre moduler, og samarbejder også med forskellige vurderingsmekanismer ogPPT I form af fremvisning vil de på baggrund af undervisningsmetoder og processer modtage frontlinjetræning i værkstedet. Samtidig giver vejledere fra forskellige afdelinger kursister emner og forslag, så de kan fordybe sig i praksis med klare mål og problemer, og opmuntre dem til at bruge forskellige øjne til at observere problemer på arbejdet. I sidste ende kan træningseffekten fordobles halvdelen af ​​indsatsen, og virksomheden har også fået den mest værdifulde information og stemmer fra græsrødderne.

4, organisere og udføre forskellige former for masseaktiviteter

Virksomheden opfordrer aktivt medarbejderne til at deltage i massekvalitetsledelse og give fuld spil til hver enkelt medarbejders styrke for at forbedre virksomhedens kvalitet og effektivitet.Virksomhedens massekvalitetsstyringsaktiviteter overholder"Omfattende mobilisering og fuld deltagelse"I princippet er almindelige frontlinjemedarbejdere hovedkraften i kvalitetsinnovation, og kvalitetsmånedsaktiviteter, rationaliseringsforslag,5S Som platform for kvalitetsaktiviteter for alle virksomhedens medarbejdere stimulerer arrangementet medarbejdernes begejstring for deltagelse gennem forskellige tekniske konkurrencer, rangering af rationelle forslag og andre aktiviteter. Virksomheden stiller de ressourcer til rådighed, der kræves til forskellige aktiviteter, og evaluerer, anerkender og motiverer medarbejdere til at deltage i kvalitetsstyringsaktiviteter gennem evaluering af aktivitetsresultater.

Virksomheden beriger også medarbejdernes liv og styrker teamsamhørighed og følelse af tilhørsforhold ved at organisere rejseaktiviteter, medarbejdersportsmøder, årlige roskonferencer og andre aktiviteter.

 Billede 6

Billede 7

(tre)Beskyttelse af kunders, leverandørers og andre relevante parters rettigheder og interesser

Selskabet opretholder"Kvalitet først, integritetsbaseret, ekspertise og bæredygtig udvikling"kerneværdier, baseret på"Kundetillid, verdensanerkendelse","Behandl leverandører godt og opnå win-win samarbejde" Konceptet med at udføre venlige konsultationer og samarbejde med kunder, leverandører og andre relevante parter, nøje opfyldelse af kontrakter, beskæftige sig med integritet, gensidig fordel og win-win, fælles udvikling og fælles værdi. Virksomhedens beskyttelse af kundernes interesser opnås hovedsageligt gennem følgende metoder: sikring af sikkerheden og effektiviteten af ​​produkter fra produktion til logistik etablering af et komplet produktkvalitetsproblem og klagebehandlingsmekanisme, der giver et komplet udvalg af produktbrugskonsulenttjenester; repræsentanter og En kundestyringsmekanisme karakteriseret ved regelmæssige besøg af ledere og en forbedret kundetilfredshedsundersøgelsesmekanisme. Virksomheden har altid fulgt principperne om ærlig drift, fordelsdeling og gensidig fordel, konstant forbedret indkøbsprocessen og mekanismen, fulgt risikostyringsmetoden og livscyklusmodellen for leverandørstyring og etableret langsigtet samarbejde med leverandører i indkøb af råvarer og hjælpematerialer, løbende styrke leverandørstyringen og hjælpe leverandører med at forbedre deres kvalitetsstyringsniveau. .

(Fire)Miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling

1,Energibesparelse

Vær opmærksom på energibesparelse og miljøbeskyttelse: Integrer energibesparelse og miljøbeskyttelse i fremstillingsprocessen, forbedre kontinuerligt produktionsprocessen, optimere produktionsprocessen, forske i nye miljøvenlige og energibesparende procesteknologier, reducere materiale- og energiforbrug, reducere spild , og stræber efter at bygge et miljøvenligt miljø, der skader miljøet.

Virksomheden er etableret og godkendtISO14001 Miljøsikkerhedsledelsessystemet gennemfører regelmæssige og uregelmæssige tilsyn med driften af ​​virksomhedens miljøledelsessystem. Virksomheden anvender avancerede processer, teknologier og udstyr til fuldt ud at implementere ren produktion, reducere enhedsforbruget, forbedre råvareudnyttelsen og reducere genereringen af ​​forurenende stoffer fra kilden.Forskellige foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening er implementeret med fokus på følgende opgaver:

(en)Forebyggelse og kontrol med spildevand og spildgas

Fabrikken har gennemført omledning af rent spildevand og spildevand fra husholdninger udledes i rør, og brugen af ​​rengøringsmidler kontrolleres på daglig basis. Testresultaterne viser, at standarden er opfyldt.

(to)Støjforebyggelse og kontrol

Vælg støjsvagt udstyr og rationelt arrangere placeringen af ​​støjsvagt udstyr, og brug materialer med god lydisoleringseffekt på værkstedet for at sikre, at udstyret er i god driftstilstand;Arranger arbejdstider med rimelighed, styrk medarbejdernes miljøbevidsthed og forebyggelse af menneskeskabt støj fra fabrikken i overensstemmelse med "Industrial Enterprise Factory Boundary Environmental Noise Emission Standards";(GB12348-2008) standarder i. Testresultaterne viser, at standarden er opfyldt.

(tre)Energibesparelse og forbrugsreduktion

Virksomheden holder sig til grøn økologi"grøn fremstilling"koncept og vedtagelse af energibesparende faciliteter og udstyr, som i høj grad sparer vand og elenergi.

2. Forbedre miljøbeskyttelsesstyringssystemet.Vi har styrket den daglige ledelse og vedligeholdelse og inspektion af forskelligt udstyr, udarbejdet beredskabsplaner for ulykkeshåndtering og implementeret forskellige beredskabstiltag for at sikre"Tre affald"Emissionsstandarderne er fuldt og stabilt opfyldt, og fast affald bortskaffes sikkert.

2,Grøn

Virksomheden reagerer aktivt på nationalt byggeri"Ressourcebesparende og miljøvenlig"Virksomheden lægger stor vægt på miljøbeskyttelsesansvar, overholder altid den omfattende implementering af det videnskabelige syn på udvikling og miljøbeskyttelse, overholder nationale og lokale love og regler om miljøbeskyttelse og emissionsindikatorer, implementerer samvittighedsfuldt forskellige miljøbeskyttelsesstyringssystemer, aktivt implementerer bæredygtige udviklingsstrategier og fremmer løbende energibesparelse, emissionsreduktion og miljøbeskyttelse og forfølger en koordineret udvikling af økonomi og miljø.

Virksomheden lægger stor vægt på energibesparende og ren produktionsuddannelse, overholder miljø- og arbejdsmiljøpolitikker og fortsætter med at gøre en indsats for renere produktion.

(fem)PR og social velfærd

Public relations er en bro mellem virksomheder og omverdenen, og offentlig velfærd er en vigtig måde for virksomheder at betale samfundet tilbage på. Mens virksomheden gør et godt stykke arbejde inden for virksomhedsudvikling, er virksomheden opmærksom på at opretholde public relations, deltager aktivt i sociale velfærdsaktiviteter og fremmer virksomhedens og samfundets fælles fremskridt. Harmoniske PR og gode PR er med til at forme virksomhedens image. Virksomheden samarbejder bevidst og aktivt med tilsyn og inspektion af regeringsafdelinger aktivt opmærksom på den offentlige mening, accepterer medieinterviews, introducerer virksomhedens relevante situationer til alle samfundslag, accepterer ydmygt meninger og forslag fra alle parter og respekterer fuldt ud alle; grupper og enkeltpersoner relateret til virksomheden.

SelskabGennem årene har vi holdt os til"Kilde fra samfundet, giv tilbage til samfundet" værdier og være begejstret for offentlige velfærdsaktiviteter. Virksomheden har aldrig glemt at tilbagebetale samfundet og påtage sig et socialt ansvar, hvilket hovedsageligt afspejles i følgende fire fokus: donationer til velgørende formål, uddannelse og kultur og større katastrofehjælp med hensyn til budget, personale osv. Aktivitet.

Sociale velfærdsaktiviteter har altid været betragtet som en vigtig del af virksomhedens aktiviteter. Seniorledere og relevante afdelinger planlægger systematisk offentlig velfærdsstøtte og fastlægger principper og prioriteter for investering i offentlig velfærdsstøtte baseret på virksomhedens forskellige udviklingsstadier og strategiske prioriteter, så samfunds- og virksomhedsudviklingen reelt er til gavn.Fastlægge offentlig velfærdsstøtte baseret på virksomhedens mission, vision og værdier samt virksomhedsudviklingsstrategi.

Virksomhedsdonationsprojekter i de seneste tre år

Billede 8

I fremtiden vil den indenlandske og internationale situation være uforudsigelig. Virksomheden vil gribe muligheder, reagere på udfordringer, styrke brandets værdiforøgelse og fortsætte med at forbedre produktkvalitetsforbedringer, bruge kvalitetsforbedring til at drive salgsudvidelse. styrke forbedring af produktionseffektiviteten og maksimere tilpasning til markedets efterspørgsel styrke forbedringen af ​​driftkvaliteten og effektivt forbedre forbedringen af ​​ledelsesniveauet, innovere ledelsesmodeller og opnå ledelsesgennembrud; Virksomheden vil fortsætte med samvittighedsfuldt at leve op til sit sociale ansvar: dybdegående standardisering af virksomhedsledelse, stabil drift og at bringe flere fordele til aktionærerne fuldt ud at motivere medarbejdere, give medarbejderne udviklingsrum, fortsætte med at tage sig af medarbejderne, aktivt lytte til medarbejdernes; stemmer og implementering af ideologisk og kulturel konstruktion og forbedring af virksomhedens image er to kerneprojekter for at styrke kommunikationen og samarbejdet med interessenter for at opretholde et strategisk partnerskab med lighed, gensidig fordel og integritet, øge produktdesignindsatsen, kontinuerligt berige produktlinjer , sikre produktkvalitet og optimere kundeservice, styrke kundekommunikation og maksimere kundetilfredshed fortsætte med at implementere de videnskabelige udsigter til udvikling, engagere sig i miljøbeskyttelsesarbejde, forbedre miljøbeskyttelsessystemer, bruge miljøbeskyttelsesudstyr og -teknologi til at reducere og undgå forurening; , øge miljøbeskyttelsesreklamen og udføre miljøbeskyttelse og energibesparende aktiviteter, forbedre medarbejdernes bevidsthed om miljøbeskyttelse og energibesparelse og opbygge en grøn og miljøvenlig virksomhed, fortsætte med at opretholde public relations, være entusiastisk over sociale velfærdsforetagender, skabe et godt corporate image, drive lokal økonomisk udvikling og forfølge harmonisk symbiose mellem virksomheder og samfund.


Indlægstid: 05-november 2022

Abonner på vores nyhedsbrev

For ordresupport eller spørgsmål om produkter på vores side, send os venligst en e-mail eller send os en besked, så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

Følg os

på vores sociale medier
  • sns01
  • sns02
  • sns03